Email Usnnmcl@namastenepalgroup.com

Call Us 01-4484899/4490250

१.    सदस्यहरुलाई आय, आर्जनका क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्दै आवश्यक सहयोग गर्ने,
२.    सदस्यहरुबाट उत्पादित बस्तु तथा खाद्यान्नको उचित बजारको प्रबन्ध गर्ने र एउटै छाताबाट सरल रुपमा सेवा उपलब्ध गराउने,
३.    सदस्य तथा समुदायलाई स्वाबलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउने,
४.    सदस्यको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउने,
५.    सहकारी संस्कृतिको निर्माण र विकासमा सहयोग पुर्‍याउने,
६.    सहकारी सिद्धान्त र भावना अनुसार श्रब्य, दृश्य सामग्री उत्पादन बिक्री, वितरण गर्ने गराउने,
७.    विभिन्न सहकारी संस्था बिच ब्यवसायीक अन्तरसम्बन्ध कायम गरी विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप संचालन गर्ने ।
 

Latest Events

नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक पुष्प बहादुर…

Publish On: February 19, 2016

Remittance