Email Usnnmcl@namastenepalgroup.com

Call Us 01-4484899/4490250

१.    दैनिक उपभोगका सामान तथा निर्माण सामाग्रीहरुको उत्पादन तथा वितरण, उद्योग, कम्पनी तथा फर्महरुको अधिकृत बिक्रेता भई सदस्यहरुको आवश्यकता एउटै छाताबाट पुर्ति गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
२.    सदस्य र तिनका परिवारहरुमा आवास, स्वास्थ, शिक्षा जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरुको पंहुच पुर्‍याउन संस्थागत रुपमा कार्य गर्ने । 
३.    सदस्यहरुको स्वास्थ, दुर्घटना तथा ब्यवसायीक कारोबारको सुरक्षणका कार्यक्रम संचालन गर्ने । 
४.    सदस्यहरुलाई आय आर्जन हुने योजनाहरुको छनौट गर्न सहयोग गर्ने र संचालनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने । साथै संस्थाको हित संरक्षणका लागी आवश्यकतानुसार जमानत तथा सर्त गराउने । 
५.    कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधि, उन्नत विउ विजन, रासायनिक मल, सुधारिएको औजार किटनाषक औषधि आदीको बिक्री वितरण गर्ने ।
६.    सदस्यहरुबाट उत्पादन गरिएको बस्तुहरुको संकलन, भण्डारण, प्रशोधन र बिक्री वितरणको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने ।
७.    सदस्यहरुमा छरिएर रहेको श्रम, शिप, साधन र पंूजीलाई एकिकृत गर्ने र बढी उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने ब्यवस्था मिलाउने ।
८.    सदस्य तथा समुदायमा वातावरण संरक्षण, स्वास्थ, शिक्षा, संस्कृती संरक्षण सहकारी भावनाको विकास गराउने कार्यहरु संचालन गर्ने ।
९.    सहकारी प्रति जनचेतनाको अभिवृद्धि हुने खालका कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
१०.    राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संघ/संस्था, निकायबाट निर्शत प्राप्त हुने दान, सहयोग, चन्दा, ऋण, स्वीकार गर्ने ।
११.    सूचना–सञ्चार तथा आधुनिक प्रबिधिका संघ/संस्थाको एजेन्सी लिई कार्य गर्ने, त्यस्ता संघ संस्था स्थापना गर्ने, संचालन गर्ने ।
१२.    सहकारीका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ/संस्था, निकायको सदस्यता ग्रहण गर्ने, सम्बन्ध विकास गर्ने तथा अन्य सहकारी संस्थासंग समन्वय गरी विभिन्न आय आर्जनका कार्यहरु गर्ने । 
१३.    विभिन्न किसिमका मुद्रण तथा प्रकाशन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।
१४.    सदस्य तथा सर्व सधारणलाई स्वावलम्बी, आत्मनिर्भर तथा रोजगार प्रवर्दनका लागि शिप विकास तथा चेतना मूलक केन्द्र स्थापना गर्ने, कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
१५.    संस्था तथा सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक हित प्रवर्धन हुने आवश्यक कारोबार संचालन गर्न सहकारी ऐन बमोजिम धरौटी राख्ने, बन्धक राख्ने आदी कार्य गर्ने ।
१६.    सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरुसाग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने ।
१७.    आवास तथा सहरी विकास योजना, बाटो तथा अन्य पूर्वाधार निमार्ण तथा विकास गरी बिक्री वितरण गर्ने ।
 

Latest Events

नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक पुष्प बहादुर…

Publish On: February 19, 2016

Remittance