Email Usnnmcl@namastenepalgroup.com

Call Us 01-4484899/4490250

यस संस्थामा सदस्य हुनको लागी नेपाली नागरिक भएको, संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र स्थायी वसोवास गरेको तथा प्रचलित ऐन कानुनले अयोग्य नठहरिएको व्यक्ति सदस्य हुन योग्य हुनेछ । योग्य व्यक्तिले न्युनतम ५० कित्ता रु. १०० का दरले रु. ५००० को शेयर खरिद गर्नुपर्नेछ भने प्रवेश शुल्क वापत रु.५०० (पछि फिर्ता नहुने) बुझाउनुपर्नेछ ।

Latest Events

नवौं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

सञ्चालक समितिको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक पुष्प बहादुर…

Publish On: February 19, 2016

Remittance