नमस्ते किचेन बेकरी एण्ड ब्यान्क्वीट

Namaste Kitchen Bakery & Banquet

Our Location Kathmandu, Nepal

Call Us 01 - 54654654

Namaste

Kitchen Bakery & Banquet

यस नमस्ते नेपाल बहुउद्धेश्यीय सहकारीको अगुवाईमा मिति २०६८ कात्र्तिक २७ गते देखी गैह्रिधारा काठमाडौंमा नमस्ते किचेन एण्ड ब्यान्क्वीट नामक रेष्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेस सञ्चालनमा रहेको छ । यस रेष्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसमा विभिन्न परिकारका ब्रेकफास्ट, खाजा, तथा खानाका साथै एकै पटक ८०० जना सम्म पाटी गर्न मिल्ने ब्यान्क्वीटहलको व्यवस्था रहेको छ । यस किचेनमा नमस्ते स्पेशल थाली सेट, स्पेशल मःम र चिकेन रेशमी कवाव आम ग्राहकवर्गहरुमा प्रख्यात रहेको छ । रेष्टुरेन्ट तथा पार्टी प्यालेसका साथै सोही ठाउंमा

read more

Kitchen Products

Namaste Bakery

View details

Book Your Banquet